บรรยายกาศการรับเครื่องแบบนร/นศ และอุปกรณ์การเรียนประจำปี1/2563
 

9/06/2563 : บรรยายกาศการรับเครื่องแบบนร/นศ และอุปกรณ์การเรียนประจำปี1/2563
9 มิ.ย.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พบปะพูดคุยนักเรียน/นักศึกษาใหม่ประจำปี 2563 และผู้ปกครอง เนื่องจากในวันนี้ทางวิทยาลัยได้การจัดจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา และด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางวิทยาลัยฯ ได้มีจุดคัดกรอง วัดไข้ล้างมือด้วยเจล เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-OWPQtPBTue85628.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-20564984509805_4570249919667516_663942282718265463_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-20564985171374_4570247643001077_992456689170112174_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205649101670819_4570249986334176_8059264234750104456_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205649101729665_4570249136334261_534515886562840664_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205650101730446_4570249933000848_1937264717336177136_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205650101796501_4570250443000797_1886009023552910099_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205650101801290_4570251083000733_4410140834833862706_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205651101808739_4570250119667496_4624635500761057308_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205651101809680_4570248653000976_6866329331121467079_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205651101813656_4570251113000730_5641548901960205875_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205651101814554_4570248533000988_5952625361891648404_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205652101824408_4570249493000892_6828158194670806019_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205652101833478_4570249743000867_3076742942103708953_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205652101838972_4570247386334436_5803880414002097763_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205652101842273_4570247936334381_2836303083845197539_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205653101845400_4570250616334113_8155058214718827162_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205653101849824_4570249203000921_4755454719759906660_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205653101853604_4570249373000904_5569470831904587473_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205654101856608_4570251116334063_450367367601322377_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205654101857473_4570248186334356_3156612219329023607_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205654101871476_4570249393000902_6549033552695420148_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205654101871480_4570249759667532_6712097205953185662_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205655101900875_4570251319667376_751533326065038077_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205655101913206_4570249299667578_989346743460829206_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205655101926831_4570250156334159_840947128545607914_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205655101932294_4570247396334435_879361965764703673_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205656101958650_4570248069667701_951938568566560844_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205656101959161_4570249669667541_2323908503256442179_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205656101961107_4570249656334209_4104858737335708343_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205656101966656_4570248936334281_7717374140298037829_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205657101987779_4570250193000822_7484831223605227311_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205657102261440_4570250399667468_7206677074655795666_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205658102324447_4570248339667674_7531885618628791425_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205658102893637_4570248879667620_576339938021219264_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205658102910396_4570247453001096_3935715616467328008_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205659102919178_4570247919667716_227155460552888917_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205659103019793_4570248409667667_1361388652892949089_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205659103078302_4570247873001054_5373693067196920704_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205659103357319_4570248679667640_1348826661894349702_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205700103488870_4570248896334285_6370951915391863253_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%