บรรยายกาศการรับเครื่องแบบนร/นศ และอุปกรณ์การเรียนประจำปี1/2563
 

9/06/2563 : บรรยายกาศการรับเครื่องแบบนร/นศ และอุปกรณ์การเรียนประจำปี1/2563
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 บรรยายกาศการรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียนประจำปี 1/2563

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-hcSoeDITue85034.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205104101688349_4567208919971616_6835899716996473270_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205105101689349_4567208206638354_8654964246040477537_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205105101695648_4567207573305084_8655565753836931358_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205105101700352_4567209196638255_5433381480254030758_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205106101701340_4567208753304966_1023721722075742219_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205106101710127_4567208969971611_6219600388296816272_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205106101718260_4567209643304877_4242880779794252475_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205106101726131_4567208229971685_8056380847934530716_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205107101738630_4567208333305008_7063148029673994831_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205107101755934_4567209596638215_5117414387664103058_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205107101773900_4567209779971530_6443024346416482864_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205107101802901_4567209009971607_1857037697878975287_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205108101823116_4567208686638306_401884029161900951_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205108101823459_4567208813304960_6183232533532938703_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205108101824404_4567208569971651_2213854632583157534_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205109101891502_4567209156638259_5064577763268142396_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205109101899454_4567209806638194_8303000258295818465_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205109102771560_4567208399971668_4891094686321032899_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205109102865981_4567202896638885_2980548295676336488_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205110102906045_4567209403304901_3042255059250956344_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-06-2020-205110102954459_4567209393304902_3059968204167871197_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%