วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563
 

5/06/2563 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563
5 มิ.ย. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-1NhtW4RFri93053.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21310378424938_4554301667929008_4466886075125596160_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21310378431352_4554302431262265_7844541999871950848_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21310379294683_4554300094595832_1796338348923551744_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21310482859128_4554303761262132_965707217363795968_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21310483000486_4554300054595836_1253854670581923840_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21310483048588_4554301497929025_4841456916108410880_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21310584212284_4554303164595525_2636027673884753920_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213105101074827_4554302724595569_8642915740900392960_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213106101163989_4554303777928797_4466050437698551808_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213106101190963_4554299764595865_4569619390743445504_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213106101190963_4554300721262436_6794039122924142592_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213107101193715_4554303101262198_3231237517508345856_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213107101196312_4554301967928978_8470061973164261376_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213107101207723_4554298664595975_6706599417048203264_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213107101210723_4554301534595688_8635412076551995392_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213108101223024_4554300341262474_2678552600348983296_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213108101249344_4554303321262176_5308313861114298368_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213108101253452_4554301867928988_5630168445304700928_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213109101266383_4554299837929191_8518582107038023680_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213109101277311_4554300354595806_4428931127008296960_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213109101287166_4554299037929271_4576500598366535680_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213109101290172_4554298384596003_7048137501348724736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213110101290172_4554298624595979_3347817747558957056_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213110101322525_4554300521262456_2195103990520217600_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213110101382303_4554302051262303_7007090086583992320_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213110101383671_4554304007928774_4111485197898219520_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213111101430510_4554300271262481_8655035975400947712_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213111101441293_4554303584595483_893861390983364608_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213111101448832_4554298107929364_6475193279288705024_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213112101448832_4554299184595923_252543522954018816_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213112101485282_4554301091262399_3907992499272024064_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213112101778223_4554298834595958_5375847059293208576_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213113101813840_4554301481262360_6290459516047720448_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213113102300540_4554302781262230_5208802187580276736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213113102558343_4554302981262210_7272365142438838272_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213113102728193_4554298264596015_3427285633356267520_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213114102750456_4554303554595486_8806598160026697728_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213114102865050_4554299677929207_7756718981049745408_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213114102870443_4554302597928915_987421163263098880_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213114102880877_4554309521261556_2844101693866508288_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213115102892851_4554298064596035_2030489533425909760_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213115102918734_4554302927928882_2581129552231137280_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213115102919182_4554303967928778_5266897865141125120_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213115102951341_4554303614595480_7973001576887353344_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213116102953741_4554302544595587_281989410713501696_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213116102957558_4554303364595505_7103553866641178624_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-213116103141193_4554302531262255_963929822457757696_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%