การประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 

5/06/2563 : การประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
5 มิ.ย. 63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแนวทางให้ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 95 คนซึ่งต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพิษณุพร สายคำทอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย มาให้ ความรู้และคำแนะนำกับพวกเราชาววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-JosEZZqFri92426.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21243678424938_4554242944601547_4103625605315035136_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21243778424938_4554246497934525_4004741752920473600_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21243778434940_4554245477934627_4565633768466939904_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21243779107813_4554247534601088_5940111015009058816_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21243779420024_4554241981268310_4892334291242975232_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21244082283758_4554241344601707_5043119627954028544_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21244282619854_4554241697935005_465550299990327296_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21244482774144_4554245334601308_1835292671506120704_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21244682877905_4554244507934724_4953001820990472192_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21244883112987_4554241121268396_5975427826709430272_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21245083175960_4554246117934563_6348013675541954560_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21245284995206_4554243691268139_7665335593252945920_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-21245484995206_4554246991267809_2757139760152576000_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212456101063685_4554241791268329_8048185709548273664_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212458101095190_4554242074601634_629201640733278208_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212500101121227_4554243334601508_6564250048941522944_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212502101158378_4554241607935014_8466988026415808512_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212504101174578_4554244111268097_203092665372246016_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212506101189852_4554241131268395_1434558122411687936_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212508101198031_4554244351268073_9079067019814371328_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212510101207725_4554246737934501_5712036938647601152_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212510101216481_4554241861268322_1650819793168629760_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212510101216491_4554243021268206_6532108669771841536_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212510101250318_4554245441267964_6330692982970253312_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212511101263319_4554244947934680_2072279062704816128_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212511101284948_4554243477934827_6325197894437568512_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212511101310890_4554242811268227_3935273388506873856_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212512101317304_4554247041267804_3559777600547061760_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212512101318036_4554244881268020_553879381924118528_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212512101321001_4554241637935011_1894250383363014656_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212512101325138_4554242644601577_9017684764559147008_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212513101338367_4554243387934836_6417381507656056832_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212513101341594_4554246941267814_9028051763344703488_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212513101366086_4554242494601592_2767863163914289152_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212513101375388_4554242297934945_1323613739856953344_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212514101375388_4554244227934752_8391071515931574272_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212514101379849_4554246357934539_9058778058164535296_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212514101379849_4554246621267846_9009190904090591232_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212515101415658_4554245611267947_3193264277125332992_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212515101421336_4554245847934590_3211472924120711168_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212515101421340_4554247544601087_745613276137652224_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212516101439217_4554242547934920_7674606013873389568_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212516101533640_4554246201267888_5583271907853074432_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212516101540498_4554244784601363_2799022593301020672_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212517101541127_4554247284601113_220821521570988032_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212517101569231_4554243871268121_2223463835669364736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212517101656851_4554245297934645_839262199053549568_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212517101656851_4554246674601174_8083980731497316352_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212518101778223_4554246551267853_6576098119954464768_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212518102675859_4554245027934672_7026947859287113728_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212518102681466_4554245781267930_879161251232481280_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212518102747910_4554246891267819_8713633060328833024_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212519102825715_4554243127934862_3355028297569271808_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212519102859200_4554245914601250_1824615734995582976_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212519102876890_4554246861267822_298930874852835328_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212520102885089_4554245397934635_6457397782377398272_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 05-06-2020-212520102904460_4554246044601237_858599468965036032_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%