วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมภาคี4ฝ่ายเพื่อพิจารณาหนังสือเรียนระดับปวช.1/63
 

4/06/2563 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมภาคี4ฝ่ายเพื่อพิจารณาหนังสือเรียนระดับปวช.1/63
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดการประชุมภาคี4ฝ่ายเพื่อพิจารณาหนังสือเรียนระดับปวช.1/63

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-BzoLwbZThu113246.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23325477260554_4540964132596095_4739776052161675264_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23325478059185_4540965369262638_1873875376338370560_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23325478100268_4540964665929375_1992779269595463680_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23325578209150_4540963409262834_7180061566488805376_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23325682358227_4540965862595922_2477472853004386304_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23325882518908_4540964299262745_355544646962642944_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23330083001530_4540963812596127_6792505420167512064_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23330283099305_4540964432596065_5545408635812708352_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23330483381163_4540965119262663_6242983385644400640_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23330683664394_4540964185929423_9130328111622127616_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23330683666084_4540965639262611_578713570024357888_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23330783879374_4540963945929447_5816925782387195904_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-23330784164536_4540962905929551_2463574570762764288_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233307100646467_4540963835929458_6023558364099772416_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233307100681174_4540963579262817_2977780966111576064_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233308100759424_4540963625929479_1898552192541917184_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233308100791821_4540965552595953_5579399913231351808_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233308100812746_4540965802595928_7499849073113956352_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233308100835120_4540964945929347_1486493657228902400_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233309100852788_4540963049262870_6449435484241264640_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233309100869307_4540963035929538_3956443011725918208_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233309100949621_4540965969262578_4150288427826282496_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233310101013105_4540966012595907_7129520500178419712_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233310101082563_4540962922596216_8651529727309250560_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233310101083590_4540965149262660_2264064552360476672_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233310101095304_4540965902595918_105643228975333376_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233311101128897_4540962725929569_159057581162102784_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233311101207717_4540964755929366_3390915682790014976_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233311101329808_4540963615929480_1313753315284090880_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233311101338366_4540964345929407_7133593439140052992_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233312101339333_4540964195929422_2462139944311717888_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233312101457501_4540962712596237_1823069606898565120_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233312101650352_4540964332596075_3103590170348224512_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233312101702864_4540964825929359_1910349643070308352_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233313102411429_4540965432595965_1912568470420062208_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233313102845026_4540962899262885_3172557247653871616_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233313102880864_4540965679262607_3270343916292931584_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-06-2020-233314102891027_4540964532596055_7695953680666722304_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%