วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงาแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข้าการศึกษาต่อและสอนหลักสูต
 

25/02/2563 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงาแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข้าการศึกษาต่อและสอนหลักสูต
24 ก.พ 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยงาแนะแนวฯ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข้าการศึกษาต่อและสอนหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนบ้านกง(ราษฏร์อุทิศ) อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-cCIyUAdTue42959.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16300887269987_4170333256325853_8088388793872154624_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16300987373171_4170334709659041_7831580763530199040_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16301087446995_4170332856325893_5799975552219611136_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16301087484486_4170334326325746_4619568945567891456_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16301187493945_4170333996325779_736464750984036352_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16301187577582_4170329926326186_7132687428673863680_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16301287730881_4170332069659305_4413972571960115200_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16301287784941_4170331422992703_7665510303932612608_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16301387845408_4170332402992605_3778260946217074688_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16301487957576_4170331042992741_4672539369934946304_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-16301488037985_4170333676325811_2277217193919774720_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%