ว่าที่ร้อยโทรนิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ในระบบโควต้า
 

25/02/2563 : ว่าที่ร้อยโทรนิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ในระบบโควต้า
22 กพ.63 ว่าที่ร้อยโทรนิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ในระบบโควต้า ที่มารายงานตัวลงทะเบียนประจำปีการศึกษา1/2563

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-jmrqCb2Tue42801.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-VthnoFxTue42801.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-bl3IUGjTue42801.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-s3UW4VITue42801.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-02-2020-bDDS9ufTue42801.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%