ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนนักศึกษาแล
 

24/02/2563 : ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนนักศึกษาแล
21 กพ.63 เวลา8.00น.ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-QWqmdbqMon13347.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340086698908_4161871187172060_2176508852302774272_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340186712349_4161882013837644_4514107874745516032_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340286728229_4161884150504097_2201752131742990336_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340287013689_4161882547170924_8756696305109041152_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340387040898_4161882310504281_6263042240126386176_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340387045784_4161884953837350_3780063075839770624_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340487075291_4161870883838757_2701717695438520320_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340587123428_4161887040503808_6620021638094127104_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340587127433_4161887283837117_3549947343824486400_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340687142185_4161885537170625_9082169141548285952_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340787146935_4161885753837270_4908502326261579776_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340787149365_4161884437170735_8418072652471599104_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340887150233_4161883157170863_6612537309688496128_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340887184051_4161880283837817_5115506933746368512_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13340987186353_4161887757170403_1037229989189124096_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341087234739_4161883647170814_8630317979050967040_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341087248564_4161878317171347_9158207405765427200_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341187258216_4161884660504046_7880553196114935808_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341287263853_4161881737171005_7446545793076428800_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341387267448_4161885213837324_7243067637209497600_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341387280047_4161847573841088_9096421337685032960_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341487292454_4161881477171031_6548090247375224832_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341487298052_4161870220505490_3042817675894980608_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341587309090_4161886733837172_2712189792073809920_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341687371289_4161886377170541_7999439819308531712_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341687387695_4161882800504232_3236844133456805888_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341787417403_4161883380504174_8509350611706183680_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341887526983_4161886087170570_9119938761826762752_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341887713408_4161883923837453_79982697757278208_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13341987765443_4161880810504431_4673311175558037504_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%