ประชุมหารือแนวทางการจัดการแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก
 

24/02/2563 : ประชุมหารือแนวทางการจัดการแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุก
19 ก.พ.63 ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประชุมหารือแนวทางการจัดการแนะแนวศึกษาต่อเชิงรุกให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยามศึกษาตอนปลายให้มีความสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-nuAFVCyMon12927.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13293586721714_4155139737845205_5889185729514307584_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13293686730662_4155140597845119_604195129955188736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13293686969974_4155140344511811_2291015347588825088_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13293787035407_4155140631178449_4533644671657705472_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13293787037157_4155140394511806_8359447581536813056_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13293887147413_4155139927845186_1543331334573785088_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13293887158691_4155140011178511_5313280715914215424_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13293987300189_4155140191178493_1220756913864572928_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13293987370939_4155140521178460_8559538971007254528_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13294087376604_4155140024511843_7771473379122479104_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13294087379693_4155140797845099_3107251432399568896_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%