ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พูดคุยเช้าวานนี้
 

24/02/2563 : ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พูดคุยเช้าวานนี้
เช้าวานนี้ 19ก.พ.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธงเพื่อแนะนำแนวทางในการเรียนภาคฤดูร้อนและให้กำลังใจนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่2/2562...

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-6A6b8X8Mon12417.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13242786624135_4155045367854642_8461427924963164160_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13242786732384_4155038214522024_3492977540400676864_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13242886969849_4155045381187974_4985771738559152128_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13242987151558_4155038221188690_2724472612561354752_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13242987158691_4155045354521310_5205073142355066880_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-13243087266025_4155045337854645_8759267276827394048_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%