ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พูดคุยเช้าวานนี้
 

24/02/2563 : ว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พูดคุยเช้าวานนี้
เช้าวานนี้ 19ก.พ.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธงเพื่อแนะนำแนวทางในการเรียนภาคฤดูร้อนและให้กำลังใจนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่2/2562...

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 24-02-2020-aoIGGrVMon12416.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%