นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าเยี่ยมชม
 

13/02/2563 : นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าเยี่ยมชม
นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการนำเสนอผลงานโครงการ วิจัย และแผนการตลาด ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ลานจัดกิจกรรม อาคาร 6... ในการนี้ ได้รับเกียรติจากครูอิษวัต รัตนสมบัติ หัวหน้าแผนก ครูอรทัย เข็มทอง และครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง เป็นคณะกรรมการตัดสินและแนะนำในการนำเสนอผลงานของนักเรียนครั้งนี้

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-4BwsWr9Thu12128.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13213883656537_10221131355497354_8084804433210245120_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13213883670074_10221131347097144_8753999160136433664_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13213983730493_10221131350377226_8071934357549350912_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13213983750697_10221131354857338_6464777103127609344_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13213983849027_10221131344417077_1069501690551468032_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13213983851536_10221131355977366_7586742506394484736_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13213983860192_10221131351017242_1841768459986272256_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13213983867010_10221131348177171_5053873882465828864_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214083918327_10221131354377326_7406589295709913088_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214083945761_10221131350657233_4943533973608333312_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214083968630_10221131356857388_8249902739845283840_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214083975353_10221131349257198_7645703710059790336_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214183977008_10221131348657183_5081387537453285376_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214183984166_10221131343457053_6579647734330949632_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214184015183_10221131357097394_8818679430583943168_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214184024861_10221131352737285_684801315229925376_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214284049417_10221131353417302_7675541840002547712_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214284092748_10221131343697059_2029314950064766976_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214284182946_10221131354097319_5752632651701813248_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214284199398_10221131349857213_6999616143409283072_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214384555943_10221131345337100_8267518951936753664_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214384648411_10221131356377376_6315139115390074880_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214384829134_10221131351617257_2736807114390372352_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 13-02-2020-13214385005964_10221131355177346_8943253385046392832_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%