วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
 

4/02/2563 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่6 ในการแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุระกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับปวส. #ระดับชาติ ครั้งที่29 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-02-2020-j7uqVFdTue84314.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-02-2020-oDy2dLxTue84314.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-02-2020-mImXoZ2Tue84315.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-02-2020-cDJwOgbTue84315.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-02-2020-uL8tpbKTue84315.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%