แผนกวิชาการตลาดเข้าแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.6
 

31/01/2563 : แผนกวิชาการตลาดเข้าแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.6
30 ธค 63 เวลา 15.00 น. แผนกวิชาการตลาดเข้าแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนม.6เพื่อศึกษาในแผนกวิชาใหม่การตลาดพรีเมี่ยม ณ โรงเรียนอุดมดรุณี

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-01-2020-aKvkybLFri113838.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-01-2020-6SMjoE6Fri113838.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-01-2020-VfKhdvHFri113838.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-01-2020-8wzMH2vFri113838.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-01-2020-f1tlVjcFri113838.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-01-2020-6opTjwSFri113838.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-01-2020-2oPIP7eFri113838.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-01-2020-CUSn4n0Fri113838.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-01-2020-vdPiN4cFri113839.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%