สนามสอบ V-NET วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
 

27/01/2563 : สนามสอบ V-NET วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
26 ม.ค.63 ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย หัวหน้าสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามสอบ V-NET วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ปีที่2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-h23APfNMon92246.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21240983870976_4071753546183825_8762123228215771136_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21240984061604_4071753812850465_5367605742901657600_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241083453846_4071753792850467_7750529950356078592_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241083652251_4071753782850468_8107860814087585792_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241083709189_4071753599517153_1693503663487582208_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241083793862_4071753169517196_4878509027740352512_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241183509558_4071753312850515_959308746884907008_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241183971045_4071753142850532_8691903914540269568_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241283907071_4071753336183846_5229359090764873728_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241283966786_4071753926183787_2277337066457006080_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241283734208_4071753129517200_3288994863315419136_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241284023700_4071753156183864_1820240413156442112_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-01-2020-21241383749711_4071753322850514_4817589318988070912_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%