วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าถวายงานจัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
 

25/12/2562 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าถวายงานจัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าถวายงานจัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่ ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยพระสหาย และผู้ติดตาม ณ ร้านค้างคาวกินเส้น ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาส เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ "กำลังใจสู่เมืองพ่อขุน" ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-XmSGbvIWed30648.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15065879886870_3961488853876962_395378776415928320_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15065879920552_3961471797212001_4765359918213496832_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15065979920552_3961471797212001_4765359918213496832_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070079923402_3961480837211097_3765389801109323776_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070079944339_3961492357209945_5460580562110513152_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070179945714_3961479977211183_8520933571567812608_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070179958101_3961481320544382_9170288629078032384_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070280030136_3961479533877894_4995743686252822528_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070280039391_3961471330545381_8707144983947247616_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070380039391_3961471330545381_8707144983947247616_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070480072613_3961472197211961_3258890312256323584_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070480078254_3961485557210625_7811440519417954304_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070580106045_3961472633878584_8509275406828830720_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070580133427_3961488357210345_1330782242137440256_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070680265890_3961487777210403_3721134050069446656_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070680275155_3961481740544340_2711472665679364096_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070780371272_3961489233876924_1535515473347608576_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070780389572_3961491277210053_6390091225327730688_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070880402582_3961486617210519_319926508946718720_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070880418348_3961490860543428_7170207734690742272_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070980427869_3961473563878491_2498810843236401152_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070980434669_3961492833876564_2935282724279156736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15070980667539_3961481093877738_7022562478634565632_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071080669582_3961482617210919_95053007854501888_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071180718288_3961483127210868_4335679600236429312_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071180752374_3961490050543509_834968425758457856_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071280792177_3961479250544589_2847262828451069952_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071380822151_3961487067210474_5210453563850883072_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071380828004_3961453260547188_4428722125309739008_o (1).jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071480828004_3961453260547188_4428722125309739008_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071480830262_3961491920543322_9195124943187083264_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071580878745_3961486110543903_1721848459071324160_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071681040637_3961482163877631_4940219173683855360_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071681132158_3961485157210665_7436171956702937088_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071681144906_3961480287211152_2274299485196648448_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071781176256_3961480520544462_979728481698971648_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071781204462_3961491587210022_3455661206675652608_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-15071881725885_3961490473876800_7227356217344000000_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%