วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าถวายงานจัดทำพระกระยาหารว่าง ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ
 

25/12/2562 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าถวายงานจัดทำพระกระยาหารว่าง ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าถวายงานจัดทำพระกระยาหารว่าง ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยพระสหาย และผู้ติดตาม ณ เรือนรับรอง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาส เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ "กำลังใจสู่เมืองพ่อขุน" ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒... ขอทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-zRTUdgvWed25625.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14563679950666_3961435127215668_1744669286762283008_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14563679996234_3961442657214915_7150541341435363328_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14563780060609_3961433603882487_7773562326661201920_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14563780103989_3961431210549393_6432271583745671168_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14563880104029_3961444757214705_4058942590928551936_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14563980119692_3961443180548196_871210373414387712_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14563980199517_3961431980549316_1349180537708740608_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564080232716_3961441060548408_4834851703083761664_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564180233390_3961440757215105_1650306243929047040_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564180237011_3961439100548604_6602863875106799616_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564280267797_3961441353881712_8023819389415456768_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564380276182_3961440383881809_8003153325342064640_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564380315344_3961442217214959_962764696614600704_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564480326245_3961446727214508_6855479974418186240_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564480338291_3961433037215877_7255449671441580032_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564580354267_3961431560549358_5085911538175311872_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564680372064_3961446187214562_5099908076383764480_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564680437612_3961435933882254_8739695377147494400_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564780441021_3961434667215714_4369794753101824000_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564780475380_3961438057215375_8262683398582042624_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564780615522_3961443873881460_6825140424223490048_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564880622782_3961437040548810_5160375323216314368_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564880665279_3961439360548578_8840697863894728704_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564980672032_3961445757214605_2277789004390727680_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14564980730494_3961441590548355_6607928388873093120_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565080757110_3961433990549115_7748771105413791744_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565080779455_3961437783882069_3695186417467523072_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565180797885_3961444383881409_6497832172165005312_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565180807986_3961435553882292_3914922686702157824_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565281062242_3961445263881321_6310257416906735616_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565381125679_3961437440548770_3337702502576422912_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565381136625_3961439833881864_6991545143945854976_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565481138093_3961430497216131_722338113921220608_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565581146141_3961436650548849_9142566389003845632_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565581153561_3961434310549083_4276104997931843584_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565681198170_3961443563881491_8447223849640001536_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565681205181_3961438813881966_6859412321920352256_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565781232524_3961432683882579_5140120695535042560_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565881279557_3961438427215338_6342727206455738368_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565881314532_3961436277215553_8030437371377876992_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565981318184_3961432380549276_7590052221077684224_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-12-2019-14565981481028_3961430860549428_6185478227432046592_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%