วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
 

23/12/2562 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ประเภทที่ 5 ด้านงานหัตถศิลป์ ในชื่อผลงานใบลานตระกานตา จากแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่31ประจำปี 2562-2563 ณวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติต่อไป

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2019-VjuceXpMon113805.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2019-PKpV3oAMon113805.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2019-HKrA2MtMon113805.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2019-6ct1JRGMon113805.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 23-12-2019-zapkiXzMon113806.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%