ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล
 

19/12/2562 : ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล
ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-6MAiLJhThu95113.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512279012461_3944432828915898_1564559420887662592_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512379316240_3944442495581598_4844512390202523648_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512379383246_3944442068914974_922603625660809216_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512379386386_3944434785582369_7757527379794198528_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512479389330_3944435095582338_3227884926166630400_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512479436385_3944432228915958_4273750445320568832_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512579446303_3944439178915263_1454395983646425088_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512579450414_3944440535581794_850818409858859008_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512579465935_3944439812248533_8643089880349409280_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512679469474_3944441542248360_7666345941359656960_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512679484372_3944438108915370_3713983380493172736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512679501602_3944440825581765_2602150917474091008_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512779516727_3944432532249261_2938025700847779840_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512779516727_3944439852248529_2842777061527912448_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512779526695_3944439788915202_1302150516968521728_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512879530695_3944436208915560_6498218040616812544_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512879530868_3944427798916401_3999755643782168576_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512879530869_3944436638915517_7135942361049202688_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512879531120_3944435552248959_977492440120295424_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512979531829_3944432542249260_2022164546776465408_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512979532534_3944431418916039_8748567843278159872_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21512979601433_3944432942249220_3765150000200286208_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513079638831_3944436115582236_4635320510492704768_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513079666156_3944441275581720_8880450934430236672_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513079674791_3944432555582592_2467273160374878208_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513179687989_3944440255581822_5317467819401543680_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513179699636_3944436888915492_8069886590157062144_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513179700123_3944436138915567_926702377375891456_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513179705296_3944433025582545_1093126239767494656_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513279713932_3944432748915906_7968970561101496320_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513279729705_3944435168915664_8820603034766671872_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513279750518_3944436935582154_5669077279888637952_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513279834239_3944431395582708_5701961130054778880_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513379851503_3944439345581913_5874889320984215552_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513379853235_3944436612248853_2113200308510261248_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513379870778_3944442798914901_8154896401105420288_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513479879403_3944442575581590_144556607634669568_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513479880638_3944441078915073_2411048679805812736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513479888634_3944443372248177_4763640217603145728_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513579907214_3944440798915101_4308953191279493120_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513579929254_3944437192248795_8441139100752281600_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513679947483_3944432202249294_4732703160148164608_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513679971281_3944437348915446_7656099450766491648_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513780001439_3944434592249055_3960689583330426880_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513780032795_3944437488915432_1259282401142505472_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513780039011_3944438178915363_7563147016927182848_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513880041024_3944434518915729_3465115567860482048_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513880189185_3944437422248772_5368746460445671424_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513880204851_3944443812248133_354323896998035456_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21513980205167_3944445105581337_3604925944575295488_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514080215839_3944434738915707_3795233355595776000_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514080216390_3944434562249058_8932771951152201728_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514080218612_3944443685581479_4117432653861355520_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514180224042_3944443508914830_9066892746035298304_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514180230216_3944436075582240_2367030101154988032_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514180244899_3944432578915923_8721466715604516864_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514280256228_3944436515582196_1322990303879102464_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514280257652_3944437655582082_9165027886845919232_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514280353173_3944433542249160_1940689420898271232_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514280365767_3944435788915602_1162672390333792256_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514380397842_3944439552248559_5156116639804030976_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514380398190_3944434075582440_5801671192423170048_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514380398802_3944434052249109_8533399194453409792_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514480428291_3944438592248655_650149012279656448_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514480434304_3944440335581814_5521781548271009792_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514480455101_3944436762248838_6356732433383030784_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514580466298_3944438638915317_4722001256992735232_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514580479009_3944432295582618_5433490940654256128_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514580502792_3944432788915902_2820065386135814144_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514680551324_3944435885582259_8187055591504478208_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514680555747_3944432742249240_2536692965888229376_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514780568171_3944438522248662_2463652047677816832_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514780577027_3944440042248510_7493404642190032896_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514880588452_3944431405582707_7521213752272748544_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514980594399_3944441105581737_2140099680095174656_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21514980612356_3944443418914839_3621899822832812032_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21515080631944_3944441465581701_8383962039386636288_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21515280636187_3944442918914889_5623726587066187776_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21515480646442_3944437575582090_3375229860929601536_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21515680685693_3944431372249377_1333994512602628096_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21515880698831_3944445412247973_1347516040313044992_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21520080746413_3944444458914735_4788801892664737792_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21520280790675_3944435035582344_6235962110547853312_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21520480802589_3944432968915884_5776856593668767744_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21520680802590_3944435572248957_3882561796048945152_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21520880847712_3944438448915336_4255594128206725120_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21521080869461_3944433605582487_8459715603106627584_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21521280869461_3944442755581572_4045503582424793088_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21521480955815_3944441238915057_6664572367487893504_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21521681047289_3944440002248514_3569811803791687680_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21521881178643_3944437875582060_3689742396095987712_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21522081219126_3944436855582162_3394146859701239808_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-12-2019-21522281323845_3944434035582444_107859311840985088_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%