ขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

4/11/2562 : ขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดการประกวดกระทงเล็กกระทงใหญ่ พนมหมาก พนมดอกไม้ โคมชักโคมแขวน ในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประจำปี2562 ซึ่งดำเนินการจัดการประกวดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-qzaeyNZMon15056.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13513372270005_2513226088792097_8454751582985125888_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13513472681995_2513228618791844_6870409572796858368_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13513573012035_2513228992125140_5074450980586651648_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13513873233574_2513223888792317_130421685579939840_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13514073259078_2513231115458261_5204859386127712256_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13514374209215_2513230768791629_4748035948581748736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13514574229590_2513224945458878_4802011030223847424_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13514874609499_2513224142125625_2335716757320237056_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515074627005_2513227255458647_1796233590376235008_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515274701707_2513225772125462_7629181099721097216_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515374796896_2513232075458165_6347537548352421888_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515474830959_2513224492125590_4341843861853700096_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515574873846_2513231708791535_2420639217223729152_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515674913821_2513229402125099_6888854498828091392_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515775165403_2513231435458229_6762090849779056640_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515775439350_2513223375459035_6276194104296603648_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515875464209_2513225392125500_4819125877897953280_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515975521592_2513223098792396_97679779787964416_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 04-11-2019-13515975636110_2513222782125761_4058847891194642432_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%