การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาอาหารฯ ระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย
 

31/10/2562 : การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาอาหารฯ ระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาอาหารฯ ระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-c5ztXfiThu94008.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21401973182189_3771293616229821_1762665500380233728_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21401973513689_3770960732929776_1200298889417064448_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21402073523474_3770960709596445_2033785590113107968_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21402075237480_3771293489563167_4296025013301018624_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21402075446578_3770960659596450_475384168780398592_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%