การแข่งขันทักษะพื้นฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย
 

31/10/2562 : การแข่งขันทักษะพื้นฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย
การแข่งขันทักษะพื้นฐานหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-90kZxGMThu93759.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21380972920140_3771183122907537_4470450524319121408_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21380972993284_3771182419574274_6917697918640062464_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21380973222512_3771181306241052_9205911787910725632_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21381073225013_3771183612907488_6986231985932861440_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21381073248940_3771181866240996_5423731546597097472_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21381173274202_3771182946240888_2576810743571677184_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21381173364166_3771181879574328_8906524478293409792_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21381173399795_3771181342907715_1007520665315573760_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21381373498098_3771183729574143_8059711962956693504_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21381674168254_3771184316240751_825832575053332480_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21381774168694_3771182076240975_8524404673942126592_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21381974237041_3771182116240971_6887247940541218816_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21382174290763_3771183152907534_7908441157502238720_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21382374400586_3771184479574068_7013358187625578496_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21382575291052_3771182389574277_3645898781527900160_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21382575429631_3771182439574272_6031652874214178816_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%