การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี ระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย
 

31/10/2562 : การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี ระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี ระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-u1oRFvqThu93428.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21343872949712_3771079629584553_2304313111798087680_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21343973017672_3771077279584788_8316768517286264832_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21343973128074_3771077692918080_6037912827702804480_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21343973160279_3771077996251383_6889091486533550080_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21343973320235_3771079236251259_5228985192386920448_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21344073482771_3771077972918052_448999016449966080_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21344073513716_3771078602917989_6596022580614791168_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21344274161000_3771077982918051_2295894125494403072_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21344474162507_3771079266251256_1783458527981862912_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21344674171299_3771078559584660_5788052113120559104_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21344874216722_3771078962917953_8479380901145346048_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21345074236006_3771079296251253_5958529161919201280_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21345274480501_3771077659584750_998025205588688896_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21345374905575_3771077009584815_2124660715775066112_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21345476776546_3771078239584692_1806930623038750720_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21345476933387_3771078636251319_1512635731590250496_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%