การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย
 

31/10/2562 : การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-DYkLGeBThu93056.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310672742543_3770982892927560_5299506596882153472_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310672900231_3770979932927856_5851358006918250496_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310772978270_3770984239594092_6380879203377610752_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310773023400_3770981596261023_7345491457483997184_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310773028098_3770981089594407_1043423220360806400_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310873116728_3770985006260682_7489662681998163968_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310873197764_3770984726260710_3340973936216113152_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310873245960_3770985606260622_5962732831095390208_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310973271710_3770983732927476_819628142606942208_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310973375427_3770986969593819_1063849612374179840_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21310973409269_3770987202927129_8798749691408809984_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311073472786_3770988196260363_4348859665161912320_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311073482543_3770983109594205_1211997027416670208_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311073495345_3770988342927015_4219024710769311744_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311073524545_3770981039594412_6356191155834585088_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311173524696_3770984222927427_3912649480771469312_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311173528745_3770982906260892_1720604627952467968_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311174214142_3770984909594025_3832180992148242432_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311174403167_3770988422927007_3808310560349487104_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311274463501_3770979492927900_3232277792947175424_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311274487747_3770986749593841_7360245022333075456_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311274709210_3770984566260726_1787708728833736704_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311374911485_3770987339593782_4664475474347425792_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311374939095_3770981356261047_5629388526488387584_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311375095588_3770978706261312_5899226594253209600_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311375123935_3770983082927541_8334607908763336704_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311475224712_3770986856260497_4246976723003899904_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311475429558_3770988466260336_6543044880573136896_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311475588102_3770980819594434_3547028333726269440_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311575594550_3770988099593706_3720523340079693824_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311575642463_3770981666261016_8536744673329283072_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311675650475_3770985146260668_3836816206753431552_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311676651726_3770987919593724_3073129235787808768_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311676653016_3770985242927325_2182528811608834048_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21311776765510_3770984929594023_953865541557157888_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%