การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรมระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย
 

31/10/2562 : การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรมระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกวิชาคหกรรมระดับหน่วยวอศ.สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-DC3rpT8Thu92414.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242273178723_3770949949597521_3161184333167853568_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242273273078_3770951479597368_5049340827952742400_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242373333439_3770949606264222_2547907752563310592_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242373370513_3770950566264126_5219960834737831936_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242373458852_3770949642930885_5126714908603318272_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242474179950_3770951436264039_8921265046571450368_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242474292525_3770950959597420_8998446824356315136_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242474604459_3770949909597525_3718019709153574912_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242574666164_3770949612930888_6964705137398906880_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242574875203_3770949709597545_4111652061672636416_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242575289362_3770951726264010_7815263418268516352_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242575341104_3770950062930843_396773506915762176_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242675412286_3770950352930814_839564977068048384_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-10-2019-21242675456887_3770950189597497_5138062074760396800_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%