วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินกับ นางสาว วรภัทร์ ทั่งทอง ปวส.2/2การบัญชี นายธนาวัฒน์ ใจมั่น
 

14/02/2562 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินกับ นางสาว วรภัทร์ ทั่งทอง ปวส.2/2การบัญชี นายธนาวัฒน์ ใจมั่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอแสดงความยินกับ นางสาว วรภัทร์ ทั่งทอง ปวส.2/2การบัญชี นายธนาวัฒน์ ใจมั่น ปวส.2/4คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคุณครูศนิชล เนียมกลั่น ผู้ควบคุมทีม ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ในการทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่28 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-02-2019-6L0dKE1Thu45243.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-02-2019-c1lE7pEThu45243.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-02-2019-aB6Z0zZThu45243.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-02-2019-dJOAspdThu45244.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-02-2019-SZnJcZcThu45244.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-02-2019-vMEjpiRThu45244.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-02-2019-10ROSixThu45244.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-02-2019-yNMSfYuThu45244.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%