รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562
 

19/01/2562 : รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562
19 มกราคม 2562 “การมอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนโควตา ศึกษาต่อ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 �นักเรียน ที่มามอบตัวเรียบร้อยแล้ววันนี้� � กำหนดการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรมจริยาธรรม ปวช.1 วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 ปวส.1 วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย การแต่งกาย : ชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม กดถูกใจ/กดติดตาม ข่าวสาร �เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย www.stvc.ac.th �เพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย www.facebook.com/pr.stvc �เพจ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน www.facebook.com/studentloan.stvc

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-T6TiiKZSat32723.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15273349739334_3003433663015824_894846171149762560_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15273350003243_3003433536349170_8697610775025418240_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15273550014466_3003436943015496_6725658115380871168_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15273750059412_3003436913015499_2921628202906419200_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15273950061163_3003434649682392_7688739445574467584_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15274150067383_3003437409682116_285874539345215488_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15274350103881_3003434196349104_2200366437854347264_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15274550103913_3003435913015599_2978785893969559552_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15274750104287_3003435066349017_4414238696723709952_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15274950112119_3003435356348988_131152087718297600_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15275150133391_3003437999682057_4425469069835108352_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15275350151357_3003434716349052_2743996176679305216_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15275450230634_3003433559682501_4854057774629257216_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15275550234264_3003437743015416_6066324921129107456_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15275550269927_3003436993015491_7429156716035440640_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15275650297053_3003434459682411_8983004149184462848_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15275850299109_3003433993015791_7520231888389144576_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15280050314629_3003432506349273_8361742438397640704_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15280250321137_3003436656348858_1966085764382982144_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15280450321308_3003436229682234_5056287374913306624_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15280650324164_3003437163015474_3773318637155254272_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15280850337278_3003436333015557_1653446831390064640_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15280950404220_3003435979682259_9215383513648332800_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15281150442158_3003432559682601_9095530136266080256_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15281350456957_3003437103015480_8670807713787150336_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15281550494698_3003437939682063_7914293814947217408_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15281750546854_3003436413015549_7796235596455739392_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15281950658268_3003433886349135_2686877698667577344_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15282150679484_3003435829682274_6810135771291320320_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15282350697455_3003436683015522_3905696890791919616_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15282550856863_3003435073015683_7337919481680756736_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15282750920351_3003434839682373_8029634727889600512_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%