วอศ.สทร่วมลงนามฯSichuan Engineering Technicalสาธารณรัฐประชาชนจีน
 

19/01/2562 : วอศ.สทร่วมลงนามฯSichuan Engineering Technicalสาธารณรัฐประชาชนจีน
15ม.ค.62 เวลา 13.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาและครู Sichuan Engineering Technical College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณะครูจาก Sichuan Engineering Technical College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าดูงานและประชุมหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน พร้อมนิเทศ กำกับ และติดตามนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุขวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-s82P8NjSat30944.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-V5jpM7USat30944.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100049344688_2995201543839036_286345018652753920_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100049346112_2995209503838240_7233609535108153344_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100049376393_2995208313838359_2064683005019947008_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100149742662_2995205160505341_4857886862527692800_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100149899463_2995205263838664_3327627638876405760_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100149947496_2995201997172324_6019872994396995584_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100150005801_2995208997171624_4265762909956603904_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100250023918_2995204947172029_8572818455835705344_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100250023970_2995204127172111_4812932578006794240_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100250054522_2995204243838766_5928317305397182464_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100250054532_2995204357172088_8203948501038530560_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100350073219_2995208493838341_5347529949068656640_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100350082563_2995201810505676_3966590404538662912_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100350100606_2995201623839028_6208873339495120896_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100350244571_2995209967171527_3166697091195994112_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100450285487_2995204477172076_3810464774211239936_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100450297099_2995204593838731_9051404763253440512_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100450297125_2995202070505650_6301293158735020032_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100450334239_2995202257172298_7889069600866828288_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100450418355_2995202173838973_6975639844961648640_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 19-01-2019-15100550478008_2995201713839019_2421533042867699712_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%