ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิจิตรศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับ
 

11/12/2561 : ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิจิตรศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับ
ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิจิตรศิลป วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ระดับภาคเหนือ ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-12-2018-r82oodGTue104439.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-12-2018-WZlomW2Tue104439.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-12-2018-IoBO4FxTue104439.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-12-2018-aDw4IhsTue104440.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 11-12-2018-qD7tmAeTue104440.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%