27 มี.ค 59 เวลา 09.19 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีเปิดโครงการขยา
 

31/03/2559 : 27 มี.ค 59 เวลา 09.19 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีเปิดโครงการขยา
27 มี.ค 59 เวลา 09.19 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2559 (กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center) โดยได้รับเกียรติจากนายจินตศักดิ์ แสงเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในวันนี้เปิดให้บริการซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน อาทิ การทำน้ำพริกลงเรือ การสร้างสรรค์โอ่งสวยด้วยงานศิลป์ การทำน้ำสมุนไพร การทำพวงกุญแจจากผ้าญิ่ปุ่น และการส่งเสริมสุขอนามัยชุมชนพื้นฐาน ให้บริการแว่นสายตาฟรี..ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก .The Power of Sukhothai Vocational College

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-03-2016-CjEG8JsThu85534.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-03-2016-phumPDgThu85534.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-03-2016-oJHDRhPThu85534.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-03-2016-KXBPuVGThu85534.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-03-2016-sZ5EhYCThu85535.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-03-2016-TnLTKeZThu85535.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-03-2016-GBZGoQQThu85535.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-03-2016-TtatpULThu85535.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-03-2016-3wgULgYThu85536.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 31-03-2016-RAAjEa5Thu85536.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%