จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยแห่งคุณธรรม"
 

27/03/2559 : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยแห่งคุณธรรม"
25 มี.ค. 59 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดย ผอ.เพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยแห่งคุณธรรม" ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรแกนนำ ทั้ง 6 วิทยาลัยนำร่อง ประกอบด้วย วอศ.สุโขทัย วช.สุโขทัย วท.สุโขทัย วก.ศรีสัชนาลัย วก.ศรีสำโรง และ วษท.สุโขทัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีกิจกรรมสานสัมพันธ์และรวมกลุ่มระดมสมองใช้หลักการและเหตุผลต่างๆ ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายพร้อมโชว์ผลงานด้านความคิดของแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นการต่อยอดทางความคิดในการจัดทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย...สร้างความเข้มแข็งเพื่อ "สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง"

 


 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-03-2016-y4gxV0tSun51019.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-03-2016-87IvXZeSun51020.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-03-2016-YiAV1u9Sun51020.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-03-2016-uvYzA9QSun51020.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-03-2016-kcqelROSun51020.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-03-2016-GhatFcKSun51021.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-03-2016-Yv0iAJxSun51021.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 27-03-2016-gnGy8WOSun51021.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%