กิจกรรม ฝึกอบรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ ๓๕
 

25/03/2559 : กิจกรรม ฝึกอบรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ ๓๕

ด้วย กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดให้มีการฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ รุ่นที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “ รามคำแหง” ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย


 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-03-2016-VsutYqBFri115944.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-03-2016-HeOpS4kFri115945.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-03-2016-brN0S8TFri115947.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-03-2016-TKlyCN1Fri115948.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-03-2016-bvgXf7mFri115949.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-03-2016-g3UngSmFri115951.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-03-2016-QGuwk2CFri115951.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-03-2016-dbvZdvgFri115951.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-03-2016-ITk0eSBFri115951.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 25-03-2016-OrVliDGFri115951.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%