พิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 

17/12/2558 : พิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในวันนี้ (16 ธ.ค.58) เวลา 14.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132331123456DSC04916.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132331123456DSC04920.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132332123456DSC04964.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132332123456DSC04966.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132333123456DSC04969.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132333123456DSC04971.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132334123456DSC04976.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132334123456DSC04977.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132335123456DSC04980.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132335123456DSC04984.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132336123456DSC04988.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 17-12-2015-132336123456DSC04990.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%