โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
 

14/12/2558 : โครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
ในวันนี้ (14ธ.ค.58 ) เวลา 12.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยร่วมกับสำนักงานชลประทานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรในรั้วโรงเรียน) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบชลประทานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161704DSC04506.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161709DSC04507.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161714DSC04508.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161719DSC04509.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161724DSC04510.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161730DSC04511.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161734DSC04512.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161738DSC04513.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161743DSC04514.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161750DSC04515.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161755DSC04516.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161759DSC04517.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161803DSC04518.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161808DSC04519.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161813DSC04520.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 14-12-2015-161818DSC04521.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%