วันจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
 

8/12/2558 : วันจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ในวันนี้ 8 ธ.ค.58 เวลา 8.00 น.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย คุณครูจารุวรรณ สุรงคพรรณ นำนักเรียน/นักศึกษา โชว์วาที ในหัวข้อ ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษรัฐ เนื่องในวันจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศาลากลาง