กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”
 

8/12/2558 : กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ”
คณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและประเทศมาเลเซียพร้อมผู้เข้าร่วมในโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน ไทย-มาเลเซีย จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-180242p3.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-180243p4.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-180244p5.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-180244p7.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%