พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน
 

8/12/2558 : พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากประเทศมาเลเซีย และจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน ( English Camp for Developing Language Skills to Asean ) ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2558 The Power of Sukhothai Vocational College พร้อมร่วมกิจกรรมนันทนาการบรรยายกาสเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง...

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-1756593.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-1756594.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-1757005.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-1757006.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-1757017.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%