๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2558
 

8/12/2558 : ๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยนำโดย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเจริญพระชนมายุ ๘๘ พรรษา "๕ ธันวามหาราช" ภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-175451s3.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-175451s4.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-175452s5.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-175452s6.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%