ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน
 

8/12/2558 : ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน
คณะผู้บริหารพร้อมตัวแทนคณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมในขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ 12 พระองค์ ก่อนลอยปฐมฤกษ์ ที่สระตระพังตะกวน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-175152a3.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-175153a4.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-175153a5.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-12-2015-175154a6.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%