โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
 

12/11/2558 : โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
ในวันนี้ (12.พ.ย.58) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้น ปวช.3 และปวส.2 ซึ่งดำเนินการโดย สาขาวิชาการบัญชี โดยได้รับความอนุเคราะจาก คุณกรีฑา เมืองเงิน ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม สาขาสุโขทัย ที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-11-2015-154433DSC09605.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-11-2015-154508DSC09611.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-11-2015-154520DSC09611.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-11-2015-154533DSC09612.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-11-2015-154548DSC09626.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-11-2015-154600DSC09637.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 12-11-2015-154608DSC09638.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%