กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2558
 

22/09/2558 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำโดย นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้รักสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด..ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14365511205626_1241939602498581_5807493180891152304_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14365711885201_1241939595831915_4245158370863903524_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14365912002130_1241939325831942_434352259153290242_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14370112002172_1241939705831904_645235136534042805_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14370412002740_1241939485831926_709821458171180799_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14370712003954_1241939199165288_9100958763241577906_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14371112004958_1241939209165287_9007928837661971996_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14371612011306_1241940312498510_2323631759979886387_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14371912020034_1241939212498620_3231035758161514447_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14372212027695_1241939869165221_7394682967541145866_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14372612031993_1241939299165278_8523923972484830844_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14372812033011_1241939982498543_3235505854951251465_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14373512038262_1241939819165226_6192807854217989218_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14373712039503_1241938889165319_7516318400348951986_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14374312046757_1241939319165276_5013520098923639424_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 22-09-2015-14374612046804_1241940199165188_5710162356558463876_n.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%