บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย มอบเกียติบัตรให้กัน นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด
 

9/09/2558 : บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย มอบเกียติบัตรให้กัน นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกวิชาการตลาดร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย มอบเกียติบัตรให้กัน นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด ที่เข้าร่วมกิจกรรม ในท้องถิ่นโครงการแม็คโครและนักเรียนนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของโครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย และสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการร้านค้าปลีก ตามแนวนโยบายของโครงการ เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทยสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14425711222095_1231482080211000_412994764030695321_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14425811231812_1231481576877717_997995388575693086_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14425911921892_1231482610210947_1267883523083865616_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14430111937458_1231482366877638_2488554658786710125_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14430211942151_1231481846877690_3304533838040359144_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14430311951465_1231482473544294_2673170043537593986_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14430311951542_1231482210210987_2925048747596254504_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14430411951564_1231482606877614_6973234507814788004_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14430511951688_1231482283544313_5375835810355551376_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14430611953307_1231481776877697_3981974957368936294_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14430711953494_1231481980211010_8875971204371993951_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 09-09-2015-14430912002390_1231481686877706_5097054842977887043_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%