บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสุโขทัยและเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
 

8/09/2558 : บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสุโขทัยและเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
ในวันนี้ ( 27.08.58) ในเวลา8.30น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครูเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสุโขทัยและเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13554511802607_1222989987726876_34617202119418959_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13554611875007_1222990217726853_2234142229840634028_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13554611884962_1222990561060152_8203209563672916227_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13554711890440_1222990931060115_3071542961343863515_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13554711921752_1222990114393530_3717592386836514305_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13554811922822_1222989991060209_6807549757069657397_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13554811951420_1222991234393418_8995272563817718147_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%