การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาประจำปี 2557 สื่อBlended learning classroom
 

8/09/2558 : การประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาประจำปี 2557 สื่อBlended learning classroom
ในวันนี้ ( 27.08.58) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยแผนกวิชาการบัญชีเข้าร่วมการการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาประจำปี 2557 สื่อBlended learning classroom แผนกวิชาบัญชี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13540711060957_1222996124392929_1887349661987844376_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13540711252728_1222998174392724_7928546419552516563_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13540811865314_1222995251059683_8485966140240999049_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13540811872319_1222995764392965_2389356615776784205_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13540911878932_1222996527726222_7587871097431543004_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13540911883864_1222996701059538_6157024809313197053_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541011884735_1222997191059489_3072281122113414432_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541011885663_1222996064392935_1898918272545734825_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541111887541_1222997844392757_1060087130176868106_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541111922948_1222998061059402_1162527959943376961_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541211934490_1222996004392941_1242464497163542105_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541211934512_1222998087726066_1853616115624043507_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541311934521_1222997461059462_7450983417448058804_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541311937444_1222996354392906_1443088273210216978_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541411942158_1222998251059383_464921873370446688_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541411947888_1222997304392811_5224105627116350215_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541511951598_1222998134392728_1608922813824684522_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 08-09-2015-13541511951719_1222995254393016_6514465807001289834_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%