โครงการจัดหาผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาศิลปกรรมเซรามิกมาบรรยายพิเศษพร้อมสาธิตการเขียนลวดลายสังคโลกและขึ้นรู
 

26/08/2558 : โครงการจัดหาผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาศิลปกรรมเซรามิกมาบรรยายพิเศษพร้อมสาธิตการเขียนลวดลายสังคโลกและขึ้นรู
ในวันนี้ (26.08.58) เวลา 10.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยแผนกศิลปกรรม ได้จัดโครงการจัดหาผู้เชียวชาญเฉพาะสาขาศิลปกรรมเซรามิกมาบรรยายพิเศษพร้อมสาธิตการเขียนลวดลายสังคโลกและขึ้นรูปงานปั้นในกับนักเรียนนักศึกษาแผนกศิลปกรรม ณ อาคารศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-08-2015-17360511864777_1222420657783809_2128219251597029292_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-08-2015-17360611879270_1222421037783771_1657079400309298791_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-08-2015-17360611891501_1222420627783812_1877699724463710021_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-08-2015-17360711934542_1222420647783810_4784651631022611236_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : 26-08-2015-17360711953394_1222420794450462_471804086911052258_o.jpg
ขนาดรูป : 50% | 100%