วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 

18/01/2558 : วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย วันที่ 18 มกราคม 2558