งานมุฑิตตาจิต ท่านผู้อำนวยการปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล
 

18/12/2557 : งานมุฑิตตาจิต ท่านผู้อำนวยการปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล
คณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดงานแสดงมุฑิตตาจิตให้กับ ท่านผู้อำนวยการปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล เนื่องในงานเกษียรอายุราชการ