ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
 

14/08/2552 : ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  โดยมีกิจกรรมดังนี้  1.  ประกวดเรียงความในหัวข้อ "พระคุณแม่"  2. การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 3. จัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  4.  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  5. กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 


 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050146_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050082_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050101_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050097_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050138_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050125_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050184_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050096_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050106_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050128_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050215_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050135_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050216_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050123_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050245_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050264_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050133_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050222_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050115_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050069_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050113_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050168_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050190_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050186_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050147_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050093_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050183_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050087_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050251_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050265_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050076_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050077_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050278_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050116_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050143_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050253_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050256_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050091_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050148_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050214_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050270_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050081_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050092_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050247_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050228_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050189_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050170_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050131_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050254_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050276_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050136_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050181_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050262_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050089_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050104_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050165_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050258_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050158_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050225_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050280_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050271_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050141_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%

 
Zoom Images
 
 

ชื่อรูป : P1050244_resize.JPG
ขนาดรูป : 50% | 100%