วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย..เป็นตัวแทนแข่งกีฬา "หมากล้อม"
 

17/06/2557 : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย..เป็นตัวแทนแข่งกีฬา "หมากล้อม"
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย..เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาสุโขทัยไปแข่งในระดับภาคเหนือในประเภทกีฬา "หมากล้อม"