โครงส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีประจำปี 2557
 

16/06/2557 : โครงส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีประจำปี 2557
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นำตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในโครงส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน